цени услуги информация контакти
Ценообразуване

Ние Ви предлагаме нашите услуги под формата на абонамент и почасово обслужване.

Абонаментното обслужване представлява ценообразуване на базата на документооборота и изготвянето на разчетно-платежните ведомости (ведомостите за заплати) при договорни отношения и условия.

По-голямото количество документи и наети работници изисква отделянето на повече време и ресурси, които са необходими на нас и нашите служители, за да бъде постигнато качествено и навременно обработвене на информацията, която ни предоставяте.

Почасовото обслужване Ви гарантира получаването на всичките ни услуги, като заплащането става за всеки започнат час от времето което сме отделили за постигането на качествено и навременно решение на вашия проблем.

"Нове-96" ООД©